Kiracı iki ay kira ödemezse ne olur?

Ev sahibi mülkünü kiraladığı zaman, karşı tarafın kirayı düzenli ödemesini ve evine bakmasını istiyor. Kiracılar da, ev sahiplerinin evlerindeki temel sorunları yüklenmesini veya kiracı karşılar ise kiradan düşmesini ve de insanlık hali herhangi bir sorun karşısında kira ertelemesini kabul etmesini istiyor.

Durum böyle iken, kiracı iki ay kira ödemezse ne olur?

Ev veya işyeri kiralayan kişilerin imzaladıkları kira kontratları gereği, kirayı belirlenen tarih ve koşulda ödemek zorundadır. Kiracının belirlenen sürede kirayı ödememesi durumunda, mal sahibinin tahliye isteme hakkı doğuyor.

Peki ev sahibi hangi durumlarda tahliye kararı çıkartabilir? Kiracı kaç ay kira ödemezse tahliye edilir? Kira iki ay ödenmezse ne olur?

Kiracının kira kontratında belirtilen kirayı, belirlenen süre içinde ödememesi üzerine evsahibi gecikmiş olan kirayı bir süre belirterek ödemesini ödememesi durumunda da sözleşmeyi fesh edeceğini bildirmesi gerekir.

Kiracıya verilecek süre en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gündür. Bu süreler, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Bildirimler sonrasında kiranın ödenmemesi durumunda tahliye istenir.

Tahliye istemi için dilekçe örneği

………………  MAHKEMESİNE

DAVACI     :

VEKİLİ     :

DAVALI     :

KONU       : Kira Parasının Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Davalı …, …/…/… tarihli  Kira Sözleşmesi gereğince  müvekkilimin ……………………………….adresindeki  ……numaralı taşınmazında kiracıdır. Kira parası aylık …. TL.’dir.

2-) Davalı … aydır kirayı ödememektedir. Müvekkilimin, tüm ihtarlarına ve iyiniyetine rağmen kirayı ödememede ısrarcıdır ve müvekkilimden kaçmaktadır.

3-) Yapmış olduğumuz icra takipleri de sonuçsuz kalmıştır. Bu nedenle dava açılma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER    : 2004 S. K. m. 269, 269/d ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER    : Kira sözleşmesi, İcra dosyası, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, kiracının tahliyesine, yargılama giderlerinin de davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.

Kiracı iki ay kira ödemezse ne olur?
Bu yazıyı değerlendirin.

Bir Cevap Yazın