İşsizlik sigortası fonu yönetimi ve denetimi

İşsizlik Sigortası Fonu, Kurum Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Türkiye İş Kurumu tarafından işletilip ve yönetilmektedir.
Fon, Sayıştay’ın vize ve tesciline tabi değildir. Sayıştay tarafından denetlenmektedir.

Ayrıca, Fon hesapları her üç ayda bir yeminli mali müşavirlere denetlettirilmekte ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

İŞKUR ve SGKmüfettişleri de kurumlarına verilen görevler dolayısıyla teftiş, kontrol ve denetleme yetkisine sahiptirler.

İşsizlik sigortası fonu yönetimi ve denetimi
Bu yazıyı değerlendirin.

Bir Cevap Yazın