İşsizlik sigorta primlerinin iadesi

İşsizlik Sigortası Kapsamında Ödenen Primlerin İadesi Mümkün Müdür?

İşçinin sigortalılık durumunun herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda; o ana kadar, işçiden ve işverenden kesilmiş bulunan işsizlik sigortası primleri ile Devlet katkı payı iade edilmeyecektir. Bu durum, sigortacılık ilkelerinin bir gereğidir.

İşsizlik sigorta primlerinin iadesi
Bu yazıyı değerlendirin.

Bir Cevap Yazın