Kategori: SGK

isteğe bağlı sigortalılık başvurusu

İsteğe bağlı sigortalı olunması için gerekenler nelerdir?

Bir kimsenin isteğe bağlı sigortalı olabilmesi için; kendi adına yürüttüğü faaliyetten, devlet memurluğundan, bir işverene bağlı çalışmadan kaynaklanan zorunlu sigortalılığının bulunmaması, kuruma “SGK” isteğe bağlı sigortalılık başvurusu yapması, belirlenen primleri ödemesi gerekiyor.

geçici iş göremezlik ödeneği

Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği

SGK tarafından kabul edilen bir rapora dayanmak koşulu ile hastalık nedeni ile işine gidemeyen sigortalının, bu devamsızlığın 2 gününden sonrası için geçici iş göremezlik ödeneği alması mümkün. Bu ödeneğin verilebilmesi için hastalıktan önceki bir...

Emekli olmadan kıdem tazminatı alabilirmiyim?

Kıdem tazminatı alma koşulu 1999’da SSK’dan emeklilikte yaş koşulunu getiren 4447 sayılı Kanun, yaş koşulu nedeniyle emekliliğini dolayısıyla da kıdem tazminatı alma zamanını geciktirmeyi öngördüğünden, aynı yasayla sigortalıların yararına için başka bir hükmü de...

Borçlarından dolayı bir işçinin maaşının ne kadarına haciz konulabilir?

Borçlarından dolayı işçinin maaşının dörtte birine kadar haciz konulabilir. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile fertleri için hakim tarafından takdir olunacak miktar, bu paraya dahil değildir. Bu durum, nafaka borcu alacaklılarının haklarını ortadan kaldırmaz.