BDDK Turkcell Finansman A.Ş nin kurulmasına izin verdi

BDDK’nın konu ile ilgili internet sitesinde yer alan karar şöyle verildi:

Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş., Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş., Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ve Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından ‘Turkcell Finansman A.Ş.’ unvanlı bir finansman şirketinin kurulmasına izin verilmesi uygun görülmüştür.

Kaynak: IHA

BDDK Turkcell Finansman A.Ş nin kurulmasına izin verdi
Bu yazıyı değerlendirin.

Bir Cevap Yazın